Friday, October 25, 2013

"SI MISS PHATHUPATS"

(Here is the Tagalog translation by Lourdes H. Vidal of the prose "I Miss Phathupats" of Juan Crisostomo Sotto.)


Magbalik sa orihinal na teksto.
Go to the English translation.

x-----------------------x

Si Miss Phathupats
isinulat ni Juan Crisostomo Sotto
isinalin ni Lourdes H. Vidal

Punong puno ng kolorete ang mukha ng dalagang si Miss Yeyeng. Sabi nila ipinanganak ang kanyang mga magulang sa sulok ng Pampanga, sa pinakamaliliit na bayan nito. Dahil dito Pilipina si Miss Yeyeng mula ulo hanggang paa, at kahit sa kadulu-duluhan ng kanyang buhok, Kapampangan siya.

Dahil mahirap lang sila, pagtitinda ang ikinabubuhay. Nakikita si Miss Yeyeng na sunong ang ginataan o kaya bitso-bitso na inilalako niya sa mga sugalan. Nagdalagang walang pagbabago sa buhay nitong binibini.

Natapos ang rebolusyon. Nagbukas ng paaralan ang pamahalaang militar ng America at dito pinagturo ang mga sundalong Americano. Nangyaring si Miss Yeyeng pa noo, ala ang binibini, ay nagkaroon ng suking sundalo. Inakit ng sundalong mag-aral ang dalaga sa paaralang kanyang pinagtuturuan upang magkaintindihan sila. Sa kanilang pag-uusap, nag-iingles ang sundalo, nagkaka-pampangan si Miss Yeyeng, kaya napilitan siyang mag-aral.

Pagkaraan ng ilang buwan, nagsasalita na ng ingles si Miss Yeyeng, paglipas ng walong buwan, sa amuki ng gurong kawal, ipinahatid siya sa isang bayang kung siya pinagtuturo.

Noong nagtuturo doon, pinahinga niya ang taumbayan dahil nakikita niyang mas marunong siya ng ingles kaysa sa kanila.

Ganyan lumipas ang panahon. Halos hindi na nagsalita si Miss Yeyeng ng kapampangan dahil sabi niya ay nakalimutan na niya. Matigas daw ang kapampangan at nababaluktot ang kanyang dila, kaya kalianman hindi na siya makapagsalita ng tuwid at nauutal siya.

Nagkalabitan ang mga maalam na nakakakilala sa kanya pagkarinig nito. Pinalitan tuloy ang kanyang pangalan at pinangalanan siya ng matunog at umaalingasaw na “Miss Phathupats,” pangalang hango sa malapad niyang balakang na pilit na iniipit sa pahang mahigpit na ginamit niya, kaya ala siyang iniwan sa patupat o suman sa ibus na mahigpit ang balot.

Magmula noon ito ang pangalang ibinansag sa kanya at nakalimutan nilang tuluyan ang Yeyeng, ang malambing niyang palayaw. Ang Miss Phathupats ang naging palasak.

Ganito nang ganito ang buhay. Hindi nagtagal lumabas ang Ing Emangabiran, pahayagang Kapampangan sa Bacoor. Sa isang pista o belada sa bayang X, na kung saan dumalo si Miss Phathupats, binabasa ito. Lumapit siya, ngunit nang makita na Kapampangan ang binabasa, lumabi ng kunti, umiling at nagsabi.

“Mi no entiende el Pampango”

“Mi no entiende ese Castellano, Miss,” sabi naman ng isang sutsot, ginagad ang kanyang tono.

Napangiti lahat ng nasa umpukan: at sapagkat may pinag-aralan sila, hindi na nila ipinakita ang pagkakaali nila sa binibini. At ito namang babae kahit alam na parang tinutukso na siya ay nagpatuloy din at nagsabi:

“Sa katunayan, totoong nahihirapan na akong bumigkas ng Kapampangan lalo na kung binabasa ko.”

Dito sa iilang salitang binigkas niya, sumama lahat ng iba’t ibang wika na talasalitaang bulgar ng Ingles, Kastila. Tagalog na pinaghalu-halo niya nang walang kawawaan. Hindi na nakapagpigil ang mga nakarinig; napatawa sila ng malakas.

Nagalit si Miss Phathupats, hinarap ang mga tumatawa at sabi niya:

“¿Por qué reír?”

“Por el tsampurado, Miss,” sabi ng unang sumagot.

Lalong lumakas ang halakhak ng mga nakikinig at nag-init ang pakiramdam ni Miss Phathupats.

Isa sa mga nakatayo ang nagsabi ng ganito.

“Hindi kayo dapat magtaka kung hindi na marunong ng Kapampangan si Miss Phathupats: Una, dahil matagal na siyang nakisama sa mga kawal na Americano: pangalawa, hindi na siya Kapampangan, katunayan Miss Phathupats ang kanyang pangalan.”

Noon na sumabog ang bulkan. Putok na ubod nang lakas, sumabog ang kaldero ni Miss Phathupats at mula sa bunganga niyang naglalawa lumabas ang lagablab ng Vesubiyo o ang lahat ng maruming salita sa Kapampangan, bigla niyang pinagsama-sama sa nag-aapoy na bunganga.

“Walang hiya! Magnanakaw! Taga-lason! Anak-!” sabi sa tinurang wikang Kapampangan.

“Aba, Kapampangan pala siya!” sabi ng mga nakarinig.

“Oo, hindi ba ninyo alam?” sabi ng nakakakilala sa kanya. “Anak siya ni matandang Godiung Kakbung na aking kanayon.”

Napahalakhak nang malakas ang mga nanonood. Napaiyak na si Miss Phathupats at sa pagpupunas sa kanyang tumutulong luha sumama ang makapal niyang pulbos sa pisngi. Lumitaw ang likas niyang kulay, maitim pa siya sa duhat. Nang Makita ito ng mga nanonood lalo na silang napatawa at nagsabi:

“Aba! Maitim pala siya!”

“Oo, Americanang negra siya!”

Sigawan, palakpak, halakhakan ang narinig noon. Hindi na nakatiis si Miss Phathupats. Nagkandarapa sa paglabas sa daan at sabi niya:

“Mi no vuelve en esta casa.”

“Paalam, Miss na hindi marunong ng Kapampangan!”

“Paalam, Miss Alice Roosevelt!”

“Paalam, Miss Phathupats!”

Ganyan siyang pinagtutulung-tulungan, at ang kawawang Yeyeng ay umalis na bubulung-bulong na parang ulol.


Napakarami ng mga Miss Phathupats sa panahon ngayon. Hindi na sila marunong ng Kapampangan o ikinakahiya na nila ang Kapampangan dahil nakakapagsalita na sila ng Ingles na tsampurado. 

"MISS PHATHUPATS"

(Here is the English translation by Dr. Edna Manlapaz y Zapanta of the prose "I Miss Phathupats" of Juan Crisostomo Sotto)


Go back to the original text.
Go to Tagalog translation.

x------------x

MISS PHATHUPATS
by Juan Crisostomo Sotto
translated in English by Dr. Edna Manlapaz

Miss Yeyeng was a young woman who painted a heavy coat of rouge on her face. They say that her parents were born in a corner of Pampanga, in one of the smallest towns of the province. Because of this, Miss Yeyeng was a Filipina from head to foot, a Kapampangan to the very tip of her hair.

Her family, being poor, earned its living by peddling food; and Miss Yeyeng was frequently seen selling guinatan or bichu-bichu, which she carried in baskets on top of her head and peddled around gambling places. Up to this time, nothing had changed in the life of this miss.

The revolution ended. The American military government opened schools and assigned some soldiers to teach there. It happened that Yeyeng – she was still Yeyeng at the time, without the title “Miss” – had a customer among these soldiers or teacher-soldiers. This customer urged her to study in the school where he was teaching, so that they would understand each other; as of then, the soldier would speak in English and Yeyeng in Kapampangan, so Yeyeng tried hard to learn the new language.

After just a few months, Miss Yeyeng already spoke English; after exactly eight months, on the recommendation of the teacher-soldier, Yeyeng was sent to another town to be a teacher there.

Once she became a teacher, the people there naturally looked up to her because they saw that she knew more English that they did.

That was so how the time passed: Miss Yeyeng hardly ever spoke Kapampangan anymore because, according to her, she had already forgotten how. She also claimed that Kapampangan was hard to pronounce and twisted her tongue, which was why she could no longer speak straight Kapampangan.

When they heard of this, the mischievous people who knew her immediately began to poke fun at her behind her back. They even went so far as to change her name, calling her by the clangorous and mocking name of “Miss Phathupats,” a reference to her wide hips, which she tried hard to constrict by means of a tight corset she wore, with the result that she resembled a patupat, or tightly bound suman.
From that time, the name caught on and people consequently forgot her nice-sounding nickname of Yeyeng. She came to be known as Miss Phathupats.

Not long after, there appeared Ing Emangabiran, a Kapampangan newspaper published in Bacolor. During a fiesta in town X, where Miss Phathupats happened to be, she saw some people reading it. When she came nearer, however, and saw that the newspaper was in Kapampangan, she pouted, shook her head in obvious disapproval and said:

“Mi no entiende Kapampangan.”

Mi no entiende ese Castellano, Miss,” answered a mischievous fellow. He mimicked her tone of voice.

Those who were around smiled; but because they were well-bred, they concealed their amusement from the pretty Miss. Even though she knew they were laughing at her, she continued:

“Frankly, I find much difficulty speaking in Pampangan, and even more so in reading it.”

In the little speech she proceeded to give, she sounded like a fish vendor’s wife, speaking a smattering of English, Spanish and Tagalog, all of which she mixed up in some sort of gibberish. The listeners could not contain themselves any longer and burst out laughing.

Miss Phathupats was angered; she faced those who were laughing and asked:

“¿Por qué reír?"

“Por el champurao, Miss,” answered the same fellow.

Those who were listening laughed all the more loudly and Miss Phathupats’ temperature began to rise.

One of those standing by said:

“Do not wonder that the Miss does not know Kapampangan: first, because she has long associated with the American soldiers, and secondly, she is no longer Kapampangan. The proof of this is that her name is Miss Phathupats.”

At that, all hell broke loose. The explosion was so powerful that Miss Phathupats’ cauldron burst and from her mouth overflowed the fiery lava of Vesuvius, or in other words, a torrent of all the dirty words in Kapampangan came rushing out of her fuming mouth.

“Shameless people! Robbers! Swindlers! Sons of –!” all said in Kapampangan.

“Aha! So she is a Kapampangan, after all,” said the listeners.

“Yes, didn’t you know?” asked one of those who knew her. “She is the daughter of old Gading the Braggart from my barrio.”

The spectators laughed out loud. At that, Miss Phathupats broke into tears and as she wiped away the tears streaming down her face, she also unwittingly removed the thick coat of makeup on it. Her face then showed its true color, a color darker than the duhat fruit. When the spectators saw this, they laughed all the more and said:

“Aha! So she is dark-complexioned!”

“Yes, she is an American Negro!”

There was shouting, clapping of hands, and laughter. Miss Phathupats could not take any more. She stumbled out and said:

“Mi no vuelve en esta casa.”

“Adiós, Miss-who-doesn’t-know-Kapampangan.”

“Adiós, Miss Alice Roosevelt!”

“Adiós, Miss Phathupats!”

That is how they all ganged up on her. And poor Yeyeng left muttering to herself, with her tail between her legs.

How many Miss Phathupats are there these days, who no longer know Kapampangan or who are ashamed of Kapampangan just because they can speak pidgin English?
  


Notes:
Suman – rice cake wrapped in banana leaves
Champurao – rice gruel flavored with chocolate;

in this context, used to refer an awkward mixture

Y MISS PHATHUPATS

(Here is the original Kapampangan text of "Y Miss Phathupats" written by Kapampangan laureate Juan Crisostomo "Crissot" Sotto, taken from his book “LIDIA: Bié-Salita, Poesias, Cule, Pamibule-bule, Panlabas at Dalit", first published in 1906 and was retyped and republished by the Don Honorio Ventura Technological State University-Center for Capampañgan Culture and the Arts. The additional diacritical markings are of the blogger's.)


For English translation, read it here.
Para sa saling Tagalog, basahin dito.


x-------------------x

Y Miss Phathupats
neng Juan Crisostomo Sotto


SATSATAN


Y Miss Yeyeng métung yang dalágang mipnûng coloréte lúpa. Ñgára qñg ding péñgárî na bait la qñg métung nang súluc ning Capampáñgan, at qñg palálû nang malatîng balén; úlina nítî y Miss Yéyeng, Filipína ya manibat qñg bitis anga qñg buntuc at angá na ing sicóti nang buac, Capampáñgan naman.

Ing bié ra déti, anti ning malúcâ mû, lásâ mámagtinda mû, at y Miss Yéyeng marájil dé canung ácáquit mámuntuc guinatan o cayâ bíchu-bíchung págtinda nang pupuntucan at lalácad, nung nú carin ing súgálan. Anga ñgéni, alâ capang súcat panibayûan qñg biénang Miss.

Mípayápâ ing revolución, ing Gobiérno Militar Americáno míbuclat yang escuelas at mémílî yang mápilan caring sundálus a túrû caréti. Antíning y Miss Yéyeng, Yéyeng yapa caníta, alâ yapang Miss, atin yang áca “súquî” caréting sundálus, ó caring maestrong sundálus, pígpilítána níti ing papagáralné qñg Escuélang nung núya túturû, bálang micáintindi, úlîng ñgéning misasábila, ing sundálus mág-inglés ya, at y Yéyeng Capampáñgan néman, iniápin píguimbutánang matálic ing magáral ya iti.

Mápilan mûng búlan, y Miss Yéyeng sásábi néng Inglés; at caras ning ualûng búlan a tapat, qñg capamílatá na ning maestrong sundálus pépátad dé qñg métung a balén, mig-maestra ya carin.

Iniang carin né túturû, sabian pa casi ing pámamalíquid ding mémalén caya úlîng ácáquit déng biása ya mo’ng Inglés caréla.

Macanian lálábas ing panaun: y Miss Yéyeng bitasâng é né sásábing Capampáñgan, úlîng ñgána ácaliñguá na na. At ing Capampáñgan canu masias at masasaclit ya dílâ, iniá capilan man é ya mitúlid at balid ya caníti.

Détang cúlam a mácáquilála caya, ñgéning daramdaman da iti, agad da néng pícalbitan. Inalilan dé laguiûng méláus, at ing pémalaguiû ra ining matnî at masaliñgásang a “Miss Phathupats”, laguiûng ménibat qñg tináuac nang malápad a pílit nang úpítan qñg corcheng misnâng catálic a bibílî na, iniá pin alâ yang quéliuan qñg patúpat o súman bulagtâng mátálic a bidbid.

Manibat na caníta iting laguiû mípalácad caya, at ácaliñguan dang méláus ing Yéyeng a malambut nang paláyó. Ing Miss Phathupats ya ing mípalácad.

Macanian é mélambat míbait ya “Ing Émáñgabíran”, pájayagan Capámpañgan Bacúlud. Qñg métung a fiésta ó veláda qñg balén X a nung nú ya mítágun y Miss Phathupats babásan dé iti. Línápit ya y Miss, at iniang áquit na ing Capampáñgan ya, sínibî yang baguiâ, píling né ing buntuc na, at ñgána:

“Mi no entiende el Pampango.”

“Mi no entiende ese Castellano, Miss,” ñgána naman ning métung a pusacal. Péquiapúsá né tónu.

Détang pácarungut mípatíman la; dápót úlîng maquipégarálan la, agad dang linílî’t é pépajalatâ qñg malagûng Miss. At iti agguiang bálû na ing anti réng mumulañgan, sinúlung na rin, at ñgána:

“Qñg camatutuánan, tutû cung págcasaquítan sabian ing Capampáñgan, at lálû na pa nung babásan cu.”

Caníting mápilan a amánung sinábi na, línub la ñgan ding anggang diccionariong tinda, o ñgácu uarî, ing Inglés, Castílâ, Tagálug a mábabâng písamutsámut na. É ra na tutûng ácáuat ding dáramdam, mípacailî lang masican.

Mimuâ ya y Miss Phathupats, inarapá nó ring máilî at ñgána:

“¿Por qué reír?”

“Por el champurao, Miss,” ñgána ning minúnang méquíbat.

Lálûng mésican ing ságacgácan détang máquiramdam, at i Miss Phathupats mítatas né man a vapor.

Ing métung a macaruñgut ñgána:

“É yu págmulalan qñg y Miss Phatupats é ya biásang Capampáñgan: múna úlîng malambat néng máquiútus caring sundálus a Americano, at ing cadduâ, é né Capampáñgan. Ing caustá na níta ing laguiû na Miss Phathupats.”

Caníta mémacbung. Acbung a misnâng casican, mitdas ya ing caldéra nang Miss Phathupats, at quétang asbuc nang masápâ, linual ñgan ing lablab ning Vesúbio, ó ing sablâng sábing marinat qñg amánung Capampáñgan biglâ na ñgang pémísan qñg asbuc nang méguing dapug.

“Alâng maríne! Mapanácó! Mánlalásun! Anac --!” ñgána qñg mésábing amánung Capampáñgan.

“Abá! Capampáñgan ya palá!” ñgára ding dáramdam.

“Uâ, é yu bálô?” ñgána ning métung a mácáquilála quéa. – “Anac neng matuâng Godiûng Cacbung a cabárriu cu.”

Mípasagacgac lang masican ding pácayalbé. Y Miss Phathupats mípaquiac ya caníta, at quétang pámipulis-púlis na qñg luâ nang tútúlû tínuquî ing macapal a blanquéte. Quétang lúpa na lintó ing talagá nang cúle, matuling ya pa qñg duat. Iniá iniang áquit da iti ding lalbé, lálû lang mípacailî at ñgára:

“Abáh! Matuling ya pala!”

“Uâ, Americána Négra ya!”

Gúlisácan, pacpácan, ságacgácan ing mararamdam caníta. Y Miss Phathupats é na ábatâ. Linual yang tapá-tapisung qñg dálan at ñgána:

“Mi no vuelve en esta casa.”

¡Adiós, Miss a é biásang Capampáñgan!”

¡Adiós, Miss Alice Roosevelt!”

¡Adiós, Miss Phathupats!”

Macanian yang písalusálu ra. At ing pacácalúlûng Yéyeng mécó yang bulung-bulung con el rabum inter pernarum...

Caracal da ring Miss Phathupats qñg panaun ñgéne, é nó biásang Capampáñgan ó pícaríne ra ing Capampáñgan úlîng mácásábi nóng Inglés a champurao. 

Sunday, October 20, 2013

La Familia VIAJERA!

la familia VIAJERA! 

Hola viola, manga apo!

Tena't visitahin ang bagong travelogue ng mga apo kong sina Nyor Pepe at Nyora Yeyette Alas. Naku, piho kayong maloloca sa mga apo kong ito dahil sa di-lamang hilig sa pagviviajer eh may pag-ibig din sa mga makasaysayang lugar.

Binabati ko kayo, Nyor Pepe at Nyora Yeyette, sa bagong capitulong ito! Inaasahan kong masisiyahan ako sa bawat paskin ninyo sa travelogue na ire!

Mil besos y abrazos,

LOLA KERPS