Sunday, October 20, 2013

La Familia VIAJERA!

la familia VIAJERA! 

Hola viola, manga apo!

Tena't visitahin ang bagong travelogue ng mga apo kong sina Nyor Pepe at Nyora Yeyette Alas. Naku, piho kayong maloloca sa mga apo kong ito dahil sa di-lamang hilig sa pagviviajer eh may pag-ibig din sa mga makasaysayang lugar.

Binabati ko kayo, Nyor Pepe at Nyora Yeyette, sa bagong capitulong ito! Inaasahan kong masisiyahan ako sa bawat paskin ninyo sa travelogue na ire!

Mil besos y abrazos,

LOLA KERPS

No comments:

Post a Comment