Friday, October 25, 2013

"SI MISS PHATHUPATS"

(Here is the Tagalog translation by Lourdes H. Vidal of the prose "I Miss Phathupats" of Juan Crisostomo Sotto.)


Magbalik sa orihinal na teksto.
Go to the English translation.

x-----------------------x

Si Miss Phathupats
isinulat ni Juan Crisostomo Sotto
isinalin ni Lourdes H. Vidal

Punong puno ng kolorete ang mukha ng dalagang si Miss Yeyeng. Sabi nila ipinanganak ang kanyang mga magulang sa sulok ng Pampanga, sa pinakamaliliit na bayan nito. Dahil dito Pilipina si Miss Yeyeng mula ulo hanggang paa, at kahit sa kadulu-duluhan ng kanyang buhok, Kapampangan siya.

Dahil mahirap lang sila, pagtitinda ang ikinabubuhay. Nakikita si Miss Yeyeng na sunong ang ginataan o kaya bitso-bitso na inilalako niya sa mga sugalan. Nagdalagang walang pagbabago sa buhay nitong binibini.

Natapos ang rebolusyon. Nagbukas ng paaralan ang pamahalaang militar ng America at dito pinagturo ang mga sundalong Americano. Nangyaring si Miss Yeyeng pa noo, ala ang binibini, ay nagkaroon ng suking sundalo. Inakit ng sundalong mag-aral ang dalaga sa paaralang kanyang pinagtuturuan upang magkaintindihan sila. Sa kanilang pag-uusap, nag-iingles ang sundalo, nagkaka-pampangan si Miss Yeyeng, kaya napilitan siyang mag-aral.

Pagkaraan ng ilang buwan, nagsasalita na ng ingles si Miss Yeyeng, paglipas ng walong buwan, sa amuki ng gurong kawal, ipinahatid siya sa isang bayang kung siya pinagtuturo.

Noong nagtuturo doon, pinahinga niya ang taumbayan dahil nakikita niyang mas marunong siya ng ingles kaysa sa kanila.

Ganyan lumipas ang panahon. Halos hindi na nagsalita si Miss Yeyeng ng kapampangan dahil sabi niya ay nakalimutan na niya. Matigas daw ang kapampangan at nababaluktot ang kanyang dila, kaya kalianman hindi na siya makapagsalita ng tuwid at nauutal siya.

Nagkalabitan ang mga maalam na nakakakilala sa kanya pagkarinig nito. Pinalitan tuloy ang kanyang pangalan at pinangalanan siya ng matunog at umaalingasaw na “Miss Phathupats,” pangalang hango sa malapad niyang balakang na pilit na iniipit sa pahang mahigpit na ginamit niya, kaya ala siyang iniwan sa patupat o suman sa ibus na mahigpit ang balot.

Magmula noon ito ang pangalang ibinansag sa kanya at nakalimutan nilang tuluyan ang Yeyeng, ang malambing niyang palayaw. Ang Miss Phathupats ang naging palasak.

Ganito nang ganito ang buhay. Hindi nagtagal lumabas ang Ing Emangabiran, pahayagang Kapampangan sa Bacoor. Sa isang pista o belada sa bayang X, na kung saan dumalo si Miss Phathupats, binabasa ito. Lumapit siya, ngunit nang makita na Kapampangan ang binabasa, lumabi ng kunti, umiling at nagsabi.

“Mi no entiende el Pampango”

“Mi no entiende ese Castellano, Miss,” sabi naman ng isang sutsot, ginagad ang kanyang tono.

Napangiti lahat ng nasa umpukan: at sapagkat may pinag-aralan sila, hindi na nila ipinakita ang pagkakaali nila sa binibini. At ito namang babae kahit alam na parang tinutukso na siya ay nagpatuloy din at nagsabi:

“Sa katunayan, totoong nahihirapan na akong bumigkas ng Kapampangan lalo na kung binabasa ko.”

Dito sa iilang salitang binigkas niya, sumama lahat ng iba’t ibang wika na talasalitaang bulgar ng Ingles, Kastila. Tagalog na pinaghalu-halo niya nang walang kawawaan. Hindi na nakapagpigil ang mga nakarinig; napatawa sila ng malakas.

Nagalit si Miss Phathupats, hinarap ang mga tumatawa at sabi niya:

“¿Por qué reír?”

“Por el tsampurado, Miss,” sabi ng unang sumagot.

Lalong lumakas ang halakhak ng mga nakikinig at nag-init ang pakiramdam ni Miss Phathupats.

Isa sa mga nakatayo ang nagsabi ng ganito.

“Hindi kayo dapat magtaka kung hindi na marunong ng Kapampangan si Miss Phathupats: Una, dahil matagal na siyang nakisama sa mga kawal na Americano: pangalawa, hindi na siya Kapampangan, katunayan Miss Phathupats ang kanyang pangalan.”

Noon na sumabog ang bulkan. Putok na ubod nang lakas, sumabog ang kaldero ni Miss Phathupats at mula sa bunganga niyang naglalawa lumabas ang lagablab ng Vesubiyo o ang lahat ng maruming salita sa Kapampangan, bigla niyang pinagsama-sama sa nag-aapoy na bunganga.

“Walang hiya! Magnanakaw! Taga-lason! Anak-!” sabi sa tinurang wikang Kapampangan.

“Aba, Kapampangan pala siya!” sabi ng mga nakarinig.

“Oo, hindi ba ninyo alam?” sabi ng nakakakilala sa kanya. “Anak siya ni matandang Godiung Kakbung na aking kanayon.”

Napahalakhak nang malakas ang mga nanonood. Napaiyak na si Miss Phathupats at sa pagpupunas sa kanyang tumutulong luha sumama ang makapal niyang pulbos sa pisngi. Lumitaw ang likas niyang kulay, maitim pa siya sa duhat. Nang Makita ito ng mga nanonood lalo na silang napatawa at nagsabi:

“Aba! Maitim pala siya!”

“Oo, Americanang negra siya!”

Sigawan, palakpak, halakhakan ang narinig noon. Hindi na nakatiis si Miss Phathupats. Nagkandarapa sa paglabas sa daan at sabi niya:

“Mi no vuelve en esta casa.”

“Paalam, Miss na hindi marunong ng Kapampangan!”

“Paalam, Miss Alice Roosevelt!”

“Paalam, Miss Phathupats!”

Ganyan siyang pinagtutulung-tulungan, at ang kawawang Yeyeng ay umalis na bubulung-bulong na parang ulol.


Napakarami ng mga Miss Phathupats sa panahon ngayon. Hindi na sila marunong ng Kapampangan o ikinakahiya na nila ang Kapampangan dahil nakakapagsalita na sila ng Ingles na tsampurado. 

"MISS PHATHUPATS"

(Here is the English translation by Dr. Edna Manlapaz y Zapanta of the prose "I Miss Phathupats" of Juan Crisostomo Sotto)


Go back to the original text.
Go to Tagalog translation.

x------------x

MISS PHATHUPATS
by Juan Crisostomo Sotto
translated in English by Dr. Edna Manlapaz

Miss Yeyeng was a young woman who painted a heavy coat of rouge on her face. They say that her parents were born in a corner of Pampanga, in one of the smallest towns of the province. Because of this, Miss Yeyeng was a Filipina from head to foot, a Kapampangan to the very tip of her hair.

Her family, being poor, earned its living by peddling food; and Miss Yeyeng was frequently seen selling guinatan or bichu-bichu, which she carried in baskets on top of her head and peddled around gambling places. Up to this time, nothing had changed in the life of this miss.

The revolution ended. The American military government opened schools and assigned some soldiers to teach there. It happened that Yeyeng – she was still Yeyeng at the time, without the title “Miss” – had a customer among these soldiers or teacher-soldiers. This customer urged her to study in the school where he was teaching, so that they would understand each other; as of then, the soldier would speak in English and Yeyeng in Kapampangan, so Yeyeng tried hard to learn the new language.

After just a few months, Miss Yeyeng already spoke English; after exactly eight months, on the recommendation of the teacher-soldier, Yeyeng was sent to another town to be a teacher there.

Once she became a teacher, the people there naturally looked up to her because they saw that she knew more English that they did.

That was so how the time passed: Miss Yeyeng hardly ever spoke Kapampangan anymore because, according to her, she had already forgotten how. She also claimed that Kapampangan was hard to pronounce and twisted her tongue, which was why she could no longer speak straight Kapampangan.

When they heard of this, the mischievous people who knew her immediately began to poke fun at her behind her back. They even went so far as to change her name, calling her by the clangorous and mocking name of “Miss Phathupats,” a reference to her wide hips, which she tried hard to constrict by means of a tight corset she wore, with the result that she resembled a patupat, or tightly bound suman.
From that time, the name caught on and people consequently forgot her nice-sounding nickname of Yeyeng. She came to be known as Miss Phathupats.

Not long after, there appeared Ing Emangabiran, a Kapampangan newspaper published in Bacolor. During a fiesta in town X, where Miss Phathupats happened to be, she saw some people reading it. When she came nearer, however, and saw that the newspaper was in Kapampangan, she pouted, shook her head in obvious disapproval and said:

“Mi no entiende Kapampangan.”

Mi no entiende ese Castellano, Miss,” answered a mischievous fellow. He mimicked her tone of voice.

Those who were around smiled; but because they were well-bred, they concealed their amusement from the pretty Miss. Even though she knew they were laughing at her, she continued:

“Frankly, I find much difficulty speaking in Pampangan, and even more so in reading it.”

In the little speech she proceeded to give, she sounded like a fish vendor’s wife, speaking a smattering of English, Spanish and Tagalog, all of which she mixed up in some sort of gibberish. The listeners could not contain themselves any longer and burst out laughing.

Miss Phathupats was angered; she faced those who were laughing and asked:

“¿Por qué reír?"

“Por el champurao, Miss,” answered the same fellow.

Those who were listening laughed all the more loudly and Miss Phathupats’ temperature began to rise.

One of those standing by said:

“Do not wonder that the Miss does not know Kapampangan: first, because she has long associated with the American soldiers, and secondly, she is no longer Kapampangan. The proof of this is that her name is Miss Phathupats.”

At that, all hell broke loose. The explosion was so powerful that Miss Phathupats’ cauldron burst and from her mouth overflowed the fiery lava of Vesuvius, or in other words, a torrent of all the dirty words in Kapampangan came rushing out of her fuming mouth.

“Shameless people! Robbers! Swindlers! Sons of –!” all said in Kapampangan.

“Aha! So she is a Kapampangan, after all,” said the listeners.

“Yes, didn’t you know?” asked one of those who knew her. “She is the daughter of old Gading the Braggart from my barrio.”

The spectators laughed out loud. At that, Miss Phathupats broke into tears and as she wiped away the tears streaming down her face, she also unwittingly removed the thick coat of makeup on it. Her face then showed its true color, a color darker than the duhat fruit. When the spectators saw this, they laughed all the more and said:

“Aha! So she is dark-complexioned!”

“Yes, she is an American Negro!”

There was shouting, clapping of hands, and laughter. Miss Phathupats could not take any more. She stumbled out and said:

“Mi no vuelve en esta casa.”

“Adiós, Miss-who-doesn’t-know-Kapampangan.”

“Adiós, Miss Alice Roosevelt!”

“Adiós, Miss Phathupats!”

That is how they all ganged up on her. And poor Yeyeng left muttering to herself, with her tail between her legs.

How many Miss Phathupats are there these days, who no longer know Kapampangan or who are ashamed of Kapampangan just because they can speak pidgin English?
  


Notes:
Suman – rice cake wrapped in banana leaves
Champurao – rice gruel flavored with chocolate;

in this context, used to refer an awkward mixture

Y MISS PHATHUPATS

(Here is the original Kapampangan text of "Y Miss Phathupats" written by Kapampangan laureate Juan Crisostomo "Crissot" Sotto, taken from his book “LIDIA: Bié-Salita, Poesias, Cule, Pamibule-bule, Panlabas at Dalit", first published in 1906 and was retyped and republished by the Don Honorio Ventura Technological State University-Center for Capampañgan Culture and the Arts. The additional diacritical markings are of the blogger's.)


For English translation, read it here.
Para sa saling Tagalog, basahin dito.


x-------------------x

Y Miss Phathupats
neng Juan Crisostomo Sotto


SATSATAN


Y Miss Yeyeng métung yang dalágang mipnûng coloréte lúpa. Ñgára qñg ding péñgárî na bait la qñg métung nang súluc ning Capampáñgan, at qñg palálû nang malatîng balén; úlina nítî y Miss Yéyeng, Filipína ya manibat qñg bitis anga qñg buntuc at angá na ing sicóti nang buac, Capampáñgan naman.

Ing bié ra déti, anti ning malúcâ mû, lásâ mámagtinda mû, at y Miss Yéyeng marájil dé canung ácáquit mámuntuc guinatan o cayâ bíchu-bíchung págtinda nang pupuntucan at lalácad, nung nú carin ing súgálan. Anga ñgéni, alâ capang súcat panibayûan qñg biénang Miss.

Mípayápâ ing revolución, ing Gobiérno Militar Americáno míbuclat yang escuelas at mémílî yang mápilan caring sundálus a túrû caréti. Antíning y Miss Yéyeng, Yéyeng yapa caníta, alâ yapang Miss, atin yang áca “súquî” caréting sundálus, ó caring maestrong sundálus, pígpilítána níti ing papagáralné qñg Escuélang nung núya túturû, bálang micáintindi, úlîng ñgéning misasábila, ing sundálus mág-inglés ya, at y Yéyeng Capampáñgan néman, iniápin píguimbutánang matálic ing magáral ya iti.

Mápilan mûng búlan, y Miss Yéyeng sásábi néng Inglés; at caras ning ualûng búlan a tapat, qñg capamílatá na ning maestrong sundálus pépátad dé qñg métung a balén, mig-maestra ya carin.

Iniang carin né túturû, sabian pa casi ing pámamalíquid ding mémalén caya úlîng ácáquit déng biása ya mo’ng Inglés caréla.

Macanian lálábas ing panaun: y Miss Yéyeng bitasâng é né sásábing Capampáñgan, úlîng ñgána ácaliñguá na na. At ing Capampáñgan canu masias at masasaclit ya dílâ, iniá capilan man é ya mitúlid at balid ya caníti.

Détang cúlam a mácáquilála caya, ñgéning daramdaman da iti, agad da néng pícalbitan. Inalilan dé laguiûng méláus, at ing pémalaguiû ra ining matnî at masaliñgásang a “Miss Phathupats”, laguiûng ménibat qñg tináuac nang malápad a pílit nang úpítan qñg corcheng misnâng catálic a bibílî na, iniá pin alâ yang quéliuan qñg patúpat o súman bulagtâng mátálic a bidbid.

Manibat na caníta iting laguiû mípalácad caya, at ácaliñguan dang méláus ing Yéyeng a malambut nang paláyó. Ing Miss Phathupats ya ing mípalácad.

Macanian é mélambat míbait ya “Ing Émáñgabíran”, pájayagan Capámpañgan Bacúlud. Qñg métung a fiésta ó veláda qñg balén X a nung nú ya mítágun y Miss Phathupats babásan dé iti. Línápit ya y Miss, at iniang áquit na ing Capampáñgan ya, sínibî yang baguiâ, píling né ing buntuc na, at ñgána:

“Mi no entiende el Pampango.”

“Mi no entiende ese Castellano, Miss,” ñgána naman ning métung a pusacal. Péquiapúsá né tónu.

Détang pácarungut mípatíman la; dápót úlîng maquipégarálan la, agad dang linílî’t é pépajalatâ qñg malagûng Miss. At iti agguiang bálû na ing anti réng mumulañgan, sinúlung na rin, at ñgána:

“Qñg camatutuánan, tutû cung págcasaquítan sabian ing Capampáñgan, at lálû na pa nung babásan cu.”

Caníting mápilan a amánung sinábi na, línub la ñgan ding anggang diccionariong tinda, o ñgácu uarî, ing Inglés, Castílâ, Tagálug a mábabâng písamutsámut na. É ra na tutûng ácáuat ding dáramdam, mípacailî lang masican.

Mimuâ ya y Miss Phathupats, inarapá nó ring máilî at ñgána:

“¿Por qué reír?”

“Por el champurao, Miss,” ñgána ning minúnang méquíbat.

Lálûng mésican ing ságacgácan détang máquiramdam, at i Miss Phathupats mítatas né man a vapor.

Ing métung a macaruñgut ñgána:

“É yu págmulalan qñg y Miss Phatupats é ya biásang Capampáñgan: múna úlîng malambat néng máquiútus caring sundálus a Americano, at ing cadduâ, é né Capampáñgan. Ing caustá na níta ing laguiû na Miss Phathupats.”

Caníta mémacbung. Acbung a misnâng casican, mitdas ya ing caldéra nang Miss Phathupats, at quétang asbuc nang masápâ, linual ñgan ing lablab ning Vesúbio, ó ing sablâng sábing marinat qñg amánung Capampáñgan biglâ na ñgang pémísan qñg asbuc nang méguing dapug.

“Alâng maríne! Mapanácó! Mánlalásun! Anac --!” ñgána qñg mésábing amánung Capampáñgan.

“Abá! Capampáñgan ya palá!” ñgára ding dáramdam.

“Uâ, é yu bálô?” ñgána ning métung a mácáquilála quéa. – “Anac neng matuâng Godiûng Cacbung a cabárriu cu.”

Mípasagacgac lang masican ding pácayalbé. Y Miss Phathupats mípaquiac ya caníta, at quétang pámipulis-púlis na qñg luâ nang tútúlû tínuquî ing macapal a blanquéte. Quétang lúpa na lintó ing talagá nang cúle, matuling ya pa qñg duat. Iniá iniang áquit da iti ding lalbé, lálû lang mípacailî at ñgára:

“Abáh! Matuling ya pala!”

“Uâ, Americána Négra ya!”

Gúlisácan, pacpácan, ságacgácan ing mararamdam caníta. Y Miss Phathupats é na ábatâ. Linual yang tapá-tapisung qñg dálan at ñgána:

“Mi no vuelve en esta casa.”

¡Adiós, Miss a é biásang Capampáñgan!”

¡Adiós, Miss Alice Roosevelt!”

¡Adiós, Miss Phathupats!”

Macanian yang písalusálu ra. At ing pacácalúlûng Yéyeng mécó yang bulung-bulung con el rabum inter pernarum...

Caracal da ring Miss Phathupats qñg panaun ñgéne, é nó biásang Capampáñgan ó pícaríne ra ing Capampáñgan úlîng mácásábi nóng Inglés a champurao. 

Sunday, October 20, 2013

La Familia VIAJERA!

la familia VIAJERA! 

Hola viola, manga apo!

Tena't visitahin ang bagong travelogue ng mga apo kong sina Nyor Pepe at Nyora Yeyette Alas. Naku, piho kayong maloloca sa mga apo kong ito dahil sa di-lamang hilig sa pagviviajer eh may pag-ibig din sa mga makasaysayang lugar.

Binabati ko kayo, Nyor Pepe at Nyora Yeyette, sa bagong capitulong ito! Inaasahan kong masisiyahan ako sa bawat paskin ninyo sa travelogue na ire!

Mil besos y abrazos,

LOLA KERPS

Thursday, September 26, 2013

PÁMANÚLÎ (A Homecoming)


Pámanúlî.

A lovely word a Kapampangan wants to hear when he's away from home. And tomorrow (27 September) is the day of the most silent "homecoming" for me.
A heraldic mission is going to welcome me home. Tomorrow, Jayvie, Aljon and I will be teaching our indigenous writing, KULITAN, to the students of Christ in You Christian Academy in Dolores, City of San Fernando. And in 11 September, another Kulitan Writing Workshop will be held at Apalit High School (tentative venue). So this two weeks is an exciting yet clueless day for me.


Not just that. I'll be bringing some of my stuffs back home. We're actually changing address (for the nth time). So far from Manila, I may decide whether to go back or not go back home here in Manila. 

Whatever happens, mga apo, kindly pray for me. I'll be praying for you too!

Gonna miss you guys!

Your one and only,

LOLA KERPS <3

Friday, September 13, 2013

Dei praesidio fultus: Matrimony according to the Use of the Philippine I...

Dei praesidio fultus: Matrimony according to the Use of the Philippine I...: Leed aquí el original en español Legite hic versionem latinam Today, on this very same eve of Exaltation Roodmas, also that of...

"DÚO EN CARNE UNA"

13 de Setiembre, 2013 
Viernes.

Today's Friday the Thirteenth. Others thinks this is a bad luck day. But for us, this was just a blessed day, apay? Because today is a red letter day for me. Today, my faithful friends Nyor Jose Mario "Pepe" Alas and Nyora Jennifer "Yeyette" Alas y Perey shall be united as one flesh in the Sacrament of Marriage. 

8:00 PM pasado.
I was prepping myself going to UP to meet with my amigos in the Sikatuna Cantata. Jesson, Mao, Junhar and I rehearsed the Mass setting and Propers to be used in the Wedding. We met at the UP Campus Ministry Office and had a great night practising hymns and chants. And we had this so hilarious chitchat filled with puns and jokes, as if we have no tomorrow to wait (Hahaha!). As we went to our barracks to have a peaceful sleep, I had a sleep over at Jesson's pad. Pero wala na yatang tulog-tulog pa kaming hinintay. We just wait for the morning to be broken. Paano ba naman kasi, a las 2 pasado ng madaling-araw na kami nakahimbing. Ni hindi man lang ako dinalaw ng antok! hahaha! But then, after we woke up and had our morning orations and rituals, I said to myself: this is it, pancit!

7:00 AM
Hala ca! Quezon City is experiencing heavy rain downpour. My gosh, paano na kaya ito? I just crossed my fingers that this rain would stop. And yes! As we arrived from the bus station going to La Laguna, tumila na ang ulan! Yehey! Knocked out kami ni Jesson sa bus! Hahahaha!

9:15 AM pasado.
We just arrived at San Pedro Tunasan. And as usual, 'di kami nagkantututo kung saan na kami patutungo. And via traysikol, nakarating kami sa Simbahan ng San Pedro. Also, we saw the miraculous "Krus ng Tunasan", which Dr. Jose Rizal mentioned in his Noli me Tangere. We arrived at the church and saw some men fixing the altar flooring. As we went to their Coro Mayor,  we again rehearsed our chnats and hymns. In its entirety, the church is so traditional in architectural style. I heard that this was built in the mid 60s, that's why it maintained some traditional features. 

10:45 AM
 Guests and friends has just arrived. I saw my idol Señor Guillermo Gomez - Rivera, my favourite Hispanista singer and flamenco dancer. I grabbed this chance to meet and greet him. What a great opportunity to meet a great man like him. And alas! Nyor Pepe Alas has arrived, having his clean cut a la Jose Rizal outfit. While we servers are hasting to prepare things before the Ritual starts. And Dios gracias!  Nyora Yeyette arrived with calesa and attired in traditional accents and elements. We tolled the church bell continuously, to signal that the Ritual is about to start. Several minutes passed, Fr. Jojo Zerrudo met the couple, the varon and the mujer, at the front door of the church to confect the Ritual.

[Here are some photos taken from Mr. Michael Lim]

The priest confecting the rituals at the front door. The vernacular used is Spanish.  At this point, he enjoins the hands of the couple and says the blessing.
After all of the rings and arrhae are confected, the priest leads the couple to the Sanctuary for the Mass and the "velacion".
1:00 PM pasado
We arrived at the reception nearly late. I was glad that one of the madrina [who is the mayor of San Pedro] said that she appreciated the traditional rites used in the wedding. It was a great compliment for us striving for the traditions of the Church to survive. It was also surprising that a writer from the Philippine Daily Inquirer interviewed Fr. Zerrudo and asked about the wedding ritual we had. I am looking forward for tomorrow's issue of the Inquirer. 
Samangtala, I'm this a little bit nervous because I am going to sing at the programme. And when the emcee called my name [completa con mis apellidos], I was actually shy to sing La Bella Filipina, because the great interpreter of it [Guillermo Gomez] was in the reception, and he's watching me. Pero hala, tumira kami ng mga awiting Kastila gaya ng "Mariposa Bella" (a.k.a. "Paruparong Bukid), "No Te Vayas de Zamboanga, "Cariñosa" and "Rosas Pandan". 

Hindi lang 'yan. Tumula pa kami. Hahaha! Pumulot kami ni Jesson ng tula mula sa mga nagkalat na buko ng sampagita. Ayun! Effect-effect lang!

I think this is the day I felt I am really in Spain. Watching flamenco dancers, singing Spanish songs gave me this nostalgic feeling! Of all the weddings I had attended, this wedding is one of a kind! Muy genial y maravilloso! 

Before we end the day, Nyor and Nyora gave us their endless thanks for assisting them in everything. What a heart-whelming words they express; they almost fired our hearts in unexplainable joy and exultation. Salamat sa Dios and this day is a great day indeed! Really our hearts can't express the joy! 

Indeed, no words can express our joy this day! I just wish good luck, a blessed family life to you, Nyor Pepe and Nyora Yeyette! Naua'y pagpalain po caio nang ating P. Dios! 

Mis saludos!

Love lots,

LOLA KERPS <3

   

Wednesday, September 11, 2013

AMIN NA LANG ANG BIRHEN NG PEREGRINA!!!

Kaninang a las siete pasado ng gabi. 

Naglalakad ako pauwi ng bahay nang makasalubong ko ang isang kaibigan at kapanalig na si Kuya Glenn Lopez. Isa siya sa mga nagmamalasakit sa Nuestra Señora de la Peregrina, isang imagen venerada na matatagpuan sa ngayo'y simbahan ng Saint Anthony Shrine, tapat ng Dambanang Arkidiosesis ng Mahal na Birhen ng Loreto. 

Napag-usapan namin ang napurnadang paglabas ng Peregrina nitong nakaraang Linggo. Ipinahayag ko sa kaniya ang aking panghihinayang at pagkadismaya sa hindi paggora ng Mahal na Birhen nitong nakaraang prusisyon. Maano'y mainis-inis sa hindi pagpapakita ng amor ng ilang mga tao sa Simbahang Pransiskanong ito. Hindi man lang nila asikasuhin ang Mahal na Birhen, knowing the fact na ito naman talaga ang titular na patron ng simbahan. Gayon din ang himutok ni Kuya Glenn. Kung sakaling nagpaka-lukring daw siya noong tanungin siya ni Fra. Cielito kung kaniya ba ang imahen ng Peregrina ay sasabihin niya talagang "Oo, sa pamilya namin ang Mahal na Birhen" maisalba lamang ang imahen sa di-maayos na pagtrato ng mga taong inatasan ng Kataastaasan. Sabihin pa, nais halinhan ni Fra. Cielito ang kinalalagyan ng Birhen ng isang dambuhalang LCD screen at tila sagabal ang Birhen sa nasabing aparato apparuit! Ni hindi man lamang sinunod ang orihinal na deseño ng retablo ni Arquitecto Gervacio Amistoso kung saan makikitang nasa kanang bahagi ng retablo ang kinalalagyan ng Peregrina. Ayun! Inilagay sa gilid ang Birhen, kalinya ng Anak niya na naroroon sa Tabernakulo sa kanang side altar dati [ehem!].

Ang masaklap pa, "tinabasan" ang likurang bahagi ng imahen ng Peregrina bilang pag-adjust sa patungang retablo. Aba naman at ang Mahal na Birhen pa ang mag-aadjust sa makalupang kamalian niyo?! Naku naman! Di bale sana kung preciosa ang materyales na ginamit sa retablo. Eh ang pagkakadinig ko'y fiber glass ang buong retablo! [Naku, ninegosyo kayo, mana fraile!!! Wahahaha!] Kaawa-awang retablo, siguro sampung taon ang ating bibilangin at magbibitak ang kabuuan nito dahil sa porosity ng materiales fuertas!

Mabalik tayo sa napurnadang paglabas ni Inang Manlalakbay. Ayun po, ang imaheng Inmaculada Concepcion ni Kuya Erick ang ginawang pansamantalang Virgen de Peregrina. Kasi kasi, sino ba ang bumulong sa tainga ni Fra. Esmeraldus Enalfeus OFM at hindi ipinalabas ang Birhen. Ang siste kase mga apo, may chumika kay Fra. Esmeraldus na "maropoc na ang camot [camay] nang Virgen. Houag nio na siang gagaiacan..." Teka aber, nakasisiguro ka ba, kung sino ka man, sa sinabi mong iyan?! At bakit, camarera ka ba ng Virgen at na-check up mo ba? Parang parehong cuento yan noong nakaraang taon...

"Cafiestahan nang Reina de Sampaloc at dapat ai ybababa ang Virgen ng Loreto mula sa pedestal sa altar mayor. Eh, mey bumulong yata cai Monsignor at hindi nia pinaiagang ybaba ang vera imagen ng Loreto."

Alam niyo sa totoo lang, mga apo, hindi na naubos ang lahi ng mga ghost whisperers na iyan eh. Mga panira sila sa magandang hangarin ng iba! Hindi sila nakatutulong sa ating lipunan. Aywan ko ba, mga apo!!!

Natapos ang usapan namin ni Kuya Glenn sa isang manifesto: sikaping ipalaganap ang nawalang debosyon ng Nuestra Señora de la Peregrina, ilang dekada na ang lumipas.

Sayang, mga anak ni Isko! Tsansa n'yo nang magpa-pogi points sa mga Anthonian devotees, eh nag-iinasong inarte kayo, mga anak ng coqueta kayo. . . ayan!

NGANGA!!!
Tuesday, September 10, 2013

T.L.M. Experience 101 with LOLA KERPS

Truly to say, the Traditional Latin Mass is one of a kind in itself. Through time, hindi ako nagsasawa magsimba, que se hodang pagkahaba-haba na, like that of the Rituals during the Passion Friday. And as I quote Saint Josemaria Escriva de Balaguer, "You say the Mass is long? It's because you have a small heart." That's why I keep striving on having my heart so enormous to wonder the mystery of the Holy Mass.   

I can still remember vividly my first TLM at the Parish of the Lord of Divine Mercy, that was the 5th of September 2010. Three years ago when I became curious of what TLM is. So I managed myself to travel via LRT 2 papuntang Sikatuna Village just to have a try of an experience of the TLM. Eventually I became a volunteer member of their schola cantorum, the Sikatuna Cantata. Pawala-wala man ako sa ilang pagkakataon, yet I volunteer myself in singing whenever I find time available. And that experience really touched my heart, my spirit. 2013 na pero wala pa rin akong kasawaan sa pag-assist sa TLM. It's more than an experience -- it is a one-on-one encounter with my Christ.

The Priest's Confiteor, in the person of Fr. Jojo Zerrudo when he was still assigned at the Parish of the Lord of Divine Mercy in Anonas, QC. My first TLM. :)

Eventually, Fr. Mitchell Joe "Jojo" Zerrudo, the Parish Priest of PLDM, was transferred to the Holy Family Parish in Roxas District, Q.C. And this time made myself have a hard time to attend the TLM. The day I went back to my home parish at Sampaloc. But yet, an announcement of TLM at Santo Domingo Church wakened up the endeavor to assist at the Holy Mass again. So I traveled a long way again to Santo Domingo Church to assist at the Holy Mass. Together with my faithful friends -- my siblings, to endearly say, we received the Eucharistic Lord the traditional way. And until today, walang palya at walang lagot, I attend this TLM every 2nd Sunday of the month.

It's more that assisting the Mass, actually. It's a time to share stories, impart everyday experiences, exchange even strange thoughts, and sometimes crack some jokes and musings. The Holy Mass also became a way to fortify and fructify the friendship we have. Jayson Bautista, Renz Dahilig, Noah Acha, Argene Clasara [a new pal of the group] and I actually became the "front pew people" whenever we assist TLM at Santo Domingo. Minsan pa nga, palakasan pa kami ng boses when we chant or sing hymns. Lalo na 'yung umaatikabong "Missa Orbis Factor" o kaya naman "Missa de Angelis", "O Sanctissima" at "Panis Angelicus" ni Fr. Lambillotte. Tila ba kami na yata 'yung extension ng Tiples de Santo Domingo na kumakanta sa Coro Mayor! Hahaha! And there came some of my other apos like April Lopez from Malabon, Joshua Santos of te-Makats, and many more of my apos. But seriously, we want it to become closer to the altar so as to become close with Jesus, to become nearer to the sacred mysteries happening during the entire Mass and to help those who are first-timers to assist at the Mass. ;) 

The return of the TLM at Santo Domingo Church after almost a decade was commenced by Fr. Zerrudo, 9th of March 2013
The first time Msgr. Seamus Patrick Horgan, 1st Secretary of the Apostolic Nunciature, said the Holy Mass at Santo Domingo Church, 5th of April 2013.
Then eventually, little by little, I went back to the Sikatuna Cantata. I still volunteer to sing and help them in musical matters whenever they may need. Just recently, I helped them to arrange some musical pieces in the Hymnal they are going to release this year. A laborious work fulfilled for me, even in my simple ideas. Lalo na, idol na idol ko si Kuya Jesson pagdating sa Latin grammar! Hahaha! It is also a timely chance to restore my friendship with them, indeed a blessing in disguise. Kaway-kaway naman diyan, Kuya Jesson, Junhar, Ron, Mao and the rest of the schola! Hahaha!  

This extraordinary Liturgy draws myself to a mystery, it is a foretaste of the heavenly Liturgy I look forward to. It is also an opportune time to have a spiritual bonding with my friends, ang mga apo ko.  Even in just a short time while, it seems it's an endless experience. I pray that this simple work will crown great reward in the afterlife -- when all of us faithful to Christ will encounter Him, praise Him and bless His name in the heavenly Mass.

Lo and behold those who partake in His Body: the poor, the slave and the humble of heart.

"O res mirabilis, manducat Dominum: pauper, servus et humilis."
-Saint Thomas Aquinas